Begroting 2019 - 2022

Bestuur

Bestuur

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke samenwerking (regionaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen

Wethouder Harry Matser
Burgerparticipatie
Speerpunt : Sterk bestuur door samenwerken

Wethouder Annelies de Jonge
Regionale samenwerking

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 4.347

2,4 %

Baten

€ 871

0,5 %