Begroting 2019 - 2022

Veilige stad

Veilige stad

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer

Wethouder Laura Werger
Vergunningverlening en handhaving

Lasten & baten

x €1000

Lasten

€ 4.219

2,4 %

Baten

€ 60

0,0 %