Begroting 2019 - 2022

Duurzame leefomgeving

Duurzame leefomgeving

Wethouder Harry Matser
Duurzaamheid, energie en klimaat, mobiliteit, project Noorderhaven
Speerpunt : Zutphen energieneutraal 2030

Wethouder Mathijs ten Broeke
Wonen
Speerpunt : Versterken woonklimaat

Wethouder Annelies de Jonge
Fysieke leefomgeving, project Rivier in de stad

Wethouder Laura Werger
Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, GR omgevingsdienst Achterhoek

Lasten & baten

x €1000

Lasten

€ 44.619

24,9 %

Baten

€ 34.309

19,1 %