Begroting 2019 - 2022

Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Wethouder Mathijs ten Broeke
WMO, GR GGD Noord- en Oost-Gelderland
Speerpunt : Zorg dichtbij mensen

Wethouder Annelies de Jonge
Jeugd en onderwijs
Speerpunt : Samen werk bereikbaar maken

Wethouder Laura Werger
Participatiewet, werk en inkomen, sport, GR Het Plein, GR Delta
Speerpunt : Samen werk bereikbaar maken, Zorg dichtbij mensen

Lasten & baten

x €1000

Lasten

€ 96.426

53,8 %

Baten

€ 25.709

14,3 %