Begroting 2019 - 2022

Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Wethouder Mathijs ten Broeke
Cultuur en erfgoed

Wethouder Annelies de Jonge
Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid en GR Cleantechregio
Speerpunt : Binnenstad

Wethouder Laura Werger
Grondzaken en vastgoedbeheer

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 12.499

7,0 %

Baten

€ 7.760

4,3 %