Begroting 2019 - 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Zutphen beheert ruim 6 vierkante kilometer openbare ruimte. Daarin wonen, werken, recreëren en verplaatsen inwoners, bezoekers en ondernemers zichzelf en diverse goederen. Iedereen maakt gebruik van wegen, rioleringen, bruggen, viaducten, water, openbaar groen, gebouwen en openbare verlichting. Dit noemen we de kapitaalgoederen.
De kapitaalgoederen hebben we nodig voor de economische ontwikkeling en voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. Wij onderhouden en beheren deze kapitaalgoederen. Een viaduct en brug moeten veilig zijn en een rioolinstallatie moet werken. Beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen doen we efficiënt en duurzaam door zoveel mogelijk hergebruik van materialen. We houden rekening met wettelijke eisen, waterkwaliteit, waterberging, natuurwaarden en maatschappelijke waarden. Door beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen dragen we bij aan een veilige, schone, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving en een vitale samenleving. Als kapitaalgoederen niet meer in een behoefte voorzien, ruimen we ze op.