Begroting 2019 - 2022

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Om alle taken goed uit te voeren hebben we een goed lopende organisatie nodig. Een organisatie met medewerkers die hun vak verstaan en die in de uitvoering van hun werk goed ondersteund worden. Zij zoeken meer en meer de verbinding met elkaar en met de samenwerkingspartners, de inwoners en ondernemers van onze stad. De organisatie ontwikkelt zich zo tot een wendbare, compacte en flexibele organisatie die goed aansluit bij de samenleving.
We geven aan welke doelstellingen we op het vlak van bedrijfsvoering hebben en geven aan wat we in 2019 gaan doen om die te realiseren. Voorwaarden daarbij zijn voldoende tijd en middelen.