Begroting 2019 - 2022

Grondbeleid

Grondbeleid

Voor bijna alle maatschappelijke en gemeentelijke activiteiten is grond en ruimte nodig. Voor wonen, werken, leven & sterven, recreëren, verkeer & vervoer, natuur, cultuur, zorg en onderwijs. Wij zetten onze gronden in om doelen van anderen binnen en buiten de gemeente te helpen realiseren.
De afgelopen jaren - van flinke crisis naar herstel - heeft zich veel afgespeeld op de grondmarkt, in de regelgeving en in de fysieke ruimtelijke ontwikkeling van Zutphen.
Er was behoefte aan een nieuwe visie en nieuw beleid om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente een zo hoog mogelijk maatschappelijk effect hebben. Het nieuwe gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in de Nota grondbeleid gemeente Zutphen 2017.