Begroting 2019 - 2022

Gebiedsgerichte programma's

Gebiedsgerichte programma's

Op een groot aantal plekken in de gemeente zijn wij aan het werk. De belangrijkste
gebiedsprogramma's geven we weer. Steeds gaat het erom de gemeente sociaal, fysiek en
economisch te versterken. De programma's dragen hieraan bij.