Begroting 2019 - 2022

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2019-2020

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2019-2020

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

2019

2020

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Algemene reserves

9802003 Reserve vrij besteedbare middelen

486

486

65

0

486

486

50

0

9802004 Saldireserve

496

0

613

0

111

0

323

0

9802007 Reserve risico's

46

46

2.000

0

46

46

0

0

9801001 Bespaarde rente

0

0

493

0

0

0

493

0

Totaal algemene reserve

1.028

532

3.171

0

643

532

866

0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

9803007 Reserve kantoorautomatisering

14

14

675

675

14

14

481

481

9803029 Reserve kapitaallasten bruggen

22

22

153

153

22

22

151

151

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

45

45

358

358

45

45

418

418

9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme

45

45

258

258

45

45

258

258

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

190

190

68

68

190

190

67

67

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

55

55

220

220

55

55

216

216

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

65

65

148

148

65

65

1.148

148

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

2

2

6

6

2

2

6

6

Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

438

438

1.886

1.886

438

438

2.745

1.745

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803008 Reserve rente egalisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

0

0

350

0

350

350

0

0

9803090 Reserve Sociaal Domein

0

0

0

0

0

0

0

0

9803046 Reserve onderhoud graven

0

0

0

0

0

0

0

0

9803087 Egalisatiereserve AZC Voorsterallee

0

0

0

0

0

0

0

0

9803088 Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers

0

0

47

0

0

0

47

0

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

0

0

397

0

350

350

47

0

Reserves grondbedrijf

9803005 Reserve afgesloten projecten

2

2

0

0

2

2

0

0

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

9

9

344

0

9

9

0

0

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

2.530

30

2.500

0

30

30

650

0

9803025 Reserve strategische aankopen

14

14

0

0

14

14

0

0

Totaal reserves grondbedrijf

2.555

55

2.844

0

55

55

650

0

2019

2020

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Overige bestemmingsreserves

9803002 Reserve verkiezingen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

1

1

0

0

1

1

0

0

9803020 Reserve voor de kunst

0

0

0

0

0

0

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

8

8

120

0

8

8

0

0

9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen

5

5

28

28

5

5

28

28

9803049 Reserve vervanging inventaris

7

7

68

68

7

7

54

54

9803056 Reserve parkeren

5

5

122

7

5

5

7

7

9803059 Reserve energieneutrale maatregelen

0

0

336

0

0

0

0

0

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

37

37

989

13

37

37

13

13

9803064 Reserve voor de sport

103

103

83

83

103

103

82

82

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

2

2

16

16

2

2

16

16

9803067 Reserve BWS renteverschil

0

0

0

0

0

0

0

0

9803068 Reserve de Mars

0

0

20

0

0

0

0

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

1

1

0

0

1

1

0

0

9803074 Reserve voor de cultuur

61

61

60

60

61

61

60

60

9803075 Reserve justitiediensten / stimulering

2

2

0

0

2

2

0

0

9803076 Reserve Rivier in de Stad

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

2

2

0

0

2

2

0

0

9803089 Reserve onderhoud zwembad

116

116

116

116

116

116

118

118

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

200

0

0

0

300

0

0

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

549

349

1.958

391

649

349

378

378

Totaal reserves

4.570

1.374

10.256

2.277

2.135

1.724

4.686

2.123