Begroting 2019 - 2022

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Overzicht meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018 primitief

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Bestaand beleid structureel

168.463

151.963

169.999

168.452

152.388

150.227

Bestaand beleid incidenteel

17.743

8.267

4.624

438

435

Totaal Lasten

186.206

160.230

174.623

168.890

152.823

150.227

Baten

Bestaand beleid structureel

-159.275

-151.398

-168.510

-166.338

-154.110

-151.547

Bestaand beleid incidenteel

-10.042

-233

-425

0

0

0

Totaal Baten

-169.317

-151.631

-168.935

-166.338

-154.110

-151.547

Exploitatieresultaat

16.889

8.599

5.688

2.552

-1.287

-1.320

Mutaties reserves structureel

-2.821

-556

-905

-401

1.164

1.267

Mutaties reserves incidenteel

-14.927

-8.690

-4.783

-2.151

123

53

Saldo van het programma

859

647

0

0

0

0