Begroting 2019 - 2022

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2019

vermeer-deringen 2019

vermin-deringen 2019

saldo begin 2020

vermeer-deringen 2020

vermin-deringen 2020

saldo begin 2021

vermeer-deringen 2021

vermin-deringen 2021

saldo begin 2022

vermeer-deringen 2022

vermin-deringen 2022

Saldo eind 2022

A. Algemene reserves

9.750

875

3.071

7.554

720

1.016

7.258

788

510

7.537

715

150

8.102

B. Reserves dekking kapitaallasten

13.936

437

1.886

12.486

437

2.745

10.178

1.288

1.714

9.752

1.288

1.595

9.445

C. Egalisatiereserves

4.449

0

397

4.051

350

47

4.354

350

47

4.657

350

4

5.003

D. Reserves grondbedrijf

3.023

2.605

2.894

2.734

55

600

2.189

55

0

2.243

55

0

2.298

F. Overige bestemmingsreserves

8.875

550

1.839

7.586

650

377

7.858

1.422

366

8.915

1.022

381

9.555

Totaal reserves

40.033

4.467

10.087

34.411

2.212

4.785

31.837

3.903

2.637

33.104

3.430

2.130

34.403

Meerjarig beeld voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2019

vermeer-deringen 2019

vermin-deringen 2019

saldo begin 2020

vermeer-deringen 2020

vermin-deringen 2020

saldo begin 2021

vermeer-deringen 2021

vermin-deringen 2021

saldo begin 2022

vermeer-deringen 2022

vermin-deringen 2022

Saldo eind 2022

A. Verplichtingen verliezen, risico's

3.012

230

0

3.242

230

0

3.472

230

0

3.702

230

0

3.932

B. Voorzieningen van derden verkregen middelen

5.168

448

522

5.093

448

522

5.019

448

522

4.945

448

522

4.870

C. Grondbedrijf

12.427

0

900

11.527

0

0

11.527

0

0

11.527

0

0

11.527

Totaal voorzieningen

20.607

678

1.422

19.862

678

522

20.018

678

522

20.174

678

522

20.329