Begroting 2019 - 2022

Energie

Energie

We gaan voor een energieneutrale gemeente in 2030. Dit betekent dat we in Zutphen zoveel mogelijk energie besparen en de energie die we nog nodig hebben, wekken we zoveel mogelijk binnen Zutphen op. Het gebruik van aardgas als brandstof voor warmte en transport willen naar nul terugbrengen. Wij nemen hier zelf een voorbeeldrol in. Investeren in nieuwe energie zien wij als kans voor een sociaal-economisch sterker Zutphen: een groen klimaat, werkgelegenheid en (financieel) profijt voor de inwoners.