Begroting 2019 - 2022

Energie

Financieel overzicht

Financieel overzicht

Voor de uitvoering van deze plannen die bijdragen aan de energietransitie worden de volgende budgetten ingezet:

  • Structureel (jaarlijks): € 183.200
  • Eenmalig: per 1-1-2018 begroot op € 1.122.300 (inmiddels is een deel van deze reserve uitgegeven aan projecten en een deel toegezegd aan externe partijen).

Voor de komende jaren is extra budget aangevraagd voor het uitvoeren van het routeplan Zutphen energieneutraal 2030:

  • 2019: € 200.000
  • 2020: € 250.000
  • 2021: € 300.000
  • 2022: € 300.000 + € 150.000 kapitaallasten (onrendabel deel warmtenet)